» Будова і функції молекул РНК

Молекула РНК являє собою лінійну спіраль, що складається з залишків рибонуклеотидів. Принцип сполучення нуклеотидів у полінуклеотидний ланцюг тут такий же, як і в молекулі ДНК: залишок рибози одного нуклеотиду з’єднується кисневим містком із залишком фосфорної кислоти наступного нуклеотиду. В утворенні кожного нуклеотиду бере участь пуринова чи піримідинова основа, рибоза і фосфорна кислота. У складі РНК виявлені мінорні основи: 6-метилгуанін, 2-метиламіно-6-окснпурин, 5-метилцитозин, псевдоуридин, 2-диметиламіно-б-оксипурин та ін.
Молекула РНК являє собою однонитчастий полінуклеотидний ланцюг, що у деяких ділянках може бути двохспіральний з утворенням водневих зв’язків між комплементарними основами (А-У, Г-Ц). РНК більшості вірусів двохспіральна, кожна спіраль містить 20000—25000 нуклеотидних залишків. Багато вірусів містять тільки РНК. На відміну від ДНК, що має тверду структуру молекули, РНК являють собою біополімер, молекула якого може змінити форму і конфігурацію в залежності від умов середовища: рН, іонної сили розчинника, температури й ін. Близько 90% РНК зосереджено в цитоплазмі і 10 % у ядрі клітин. Ці співвідношення між ядерною і протоплазматичною РНК у різних клітинах неоднакові. Розрізняють рибосомальну, транспортну й інформаційну рибонуклеїнові кислоти.Виконання роботи[2]
Виконання роботи[1]
Особливості організації представників типу Молюсків
Література
Оцінка індикаторності видів
Визначення провідних екологічних факторів
Огляд літератури
Вступ
Завдання
Визначення середньозваженої напруженості фактора
Вход

  •